Blog

Nơi Chia Sẻ Kinh Nghiệm & Kiến Thức

Đồng Hồ Áp Suất Quá Áp_Nguyên Nhân & Giải Pháp

Đồng Hồ Áp Suất đã phân tích dữ liệu từ hơn 250 thiết bị kiểm toán và xác định những lý do hàng đầu cho sự hư hỏng đồng hồ áp suất. Những phát hiện đã tiết lộ rằng nhiều hư hỏng đã được xoay quanh thiết bị điều kiện hoạt động như rung động là phổ biến. Giống như mọi thành phần của các thiết bị khác, đồng hồ áp suất hỗ trợ độ tin cậy và an toàn hoạt động. Có đồng hồ đo áp lực chính xác có nghĩa là có những dữ liệu chính xác cần thiết để giải quyết vấn đề đúng và nhanh chóng. Đào tạo về an toàn này sẽ giúp nhận ra những lý do phổ biến nhất cho sự thất bại đồng hồ áp lực và cũng thảo luận về thực hành tốt nhất để giải quyết những vấn đề này.

 Đồng Hồ Quá Áp / Áp Suất Cao

Đồng Hồ Áp Suất Hư Hỏng_Quá Áp

Đồng Hồ Áp Suất Hư Hỏng_Quá Áp

 

Nguyên Nhân Chính Hư Hỏng Đồng Hồ

  • Nguyên nhân do hệ thống đang chạy hết công suất của đồng hồ áp suất

Dấu Hiệu Hư Hỏng Đồng Hồ

  • Đồng hồ áp suất đang hoạt động ở toàn bộ giá trị hoặc quá giá trị quy định
  • Kim đồng hồ ghim vào chốt định cữ

Kết Quả Hư Hỏng Đồng Hồ

  • Có thể gây ra các ống Bourdon bị vỡ, có thể dẫn đến rò rỉ dung môi
  • Gây tăng hư hỏng vào các thành phần chuyển động và thành phần bên trong, có thể gây ra hư hỏng phần vĩnh viễn chuyển động
Giải Pháp: Đồng Hồ Áp Suất Chịu Được An Toàn Quá Áp
  • Đồng hồ với thiết kế vỏ và loại chịu được quá áp gấp 2 lần tiêu chuẩn áp suất tiêu chuẩn

Leave comments

Back to top