Blog

Nơi Chia Sẻ Kinh Nghiệm & Kiến Thức

Đồng Hồ Áp Suất Tăng Đột Ngột_Nguyên Nhân & Giải Pháp

Đồng Hồ Áp Suất đã phân tích dữ liệu từ hơn 250 thiết bị kiểm toán và xác định những lý do hàng đầu cho sự hư hỏng đồng hồ áp suất. Những phát hiện đã tiết lộ rằng nhiều hư hỏng đã được xoay quanh thiết bị điều kiện hoạt động như rung động là phổ biến. Giống như mọi thành phần của các thiết bị khác, đồng hồ áp suất hỗ trợ độ tin cậy và an toàn hoạt động. Có đồng hồ đo áp lực chính xác có nghĩa là có những dữ liệu chính xác cần thiết để giải quyết vấn đề đúng và nhanh chóng. Đào tạo về an toàn này sẽ giúp nhận ra những lý do phổ biến nhất cho sự thất bại đồng hồ áp lực và cũng thảo luận về thực hành tốt nhất để giải quyết những vấn đề này.

Áp Suất Tăng Đột Ngột

Đồng Hồ Áp Suất Hư Hỏng_Áp Suất Tăng Đột Ngột

Nguyên Nhân Chính
  • Van đóng và mở trong khi hệ thống đang chạy
  • Áp suất dao động hoặc lên cao
Dấu Hiệu
  • Kim đồng hồ bị uốn cong khi áp suất tăng đột ngột
Kết Quả
  • Áp suất tăng đột ngột có thể dẫn đến ống Bourdon bị vỡ
  • Có thể dẫn đến cơ cấu chuyển động bị rời ra trong đồng hồ áp suất mà không có dưới tải / quá tải ngưng lại, có thể gây hư hại vĩnh viễn

Ống Bourdon Bị Biến Dạng & NứtĐồng Hồ Áp Suất_Ống Bourdon Bị Biến Dạng

Giải Pháp: Thiết Bị Bảo Vệ Quá Áp
  • Ở áp suất định trước, thiết bị bảo vệ quá áp “cái khoá” áp lực cho đồng hồ áp lực, tránh hư hại cho các phần tử cảm biến và bảo vệ hiệu chuẩn
  • Điểm thiết lập có thể điều chỉnh bên ngoài
  • Thiết bị bảo vệ quá áp cũng có một van piston được thiết kế để làm giảm rung động hệ thống
  • Quá áp an toàn lên đến 14.500 psi (1000 bar)
  • An Toàn Chân KhônThiết Bị Bảo Vệ Quá Áp_Overpresssure Projector

Leave comments

Back to top